Utskriftsvennlig versjon

Generell

Tilgjengelighet til historisk arkiv for allmennheten:

Historisk arkiv i Halden kommune er i utgangspunktet tilgjengelig for allmenheten ifølge Offentleglova § 3.

Kommunen har arkivmateriale som er undergitt lovbestemt taushetsplikt, taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt.

I barnevernssaker og adopsjonssaker faller taushetsplikten bort etter 100 år (Forvaltningsloven § 10).

Det kan søkes om innsyn i taushetsbelagt arkivmateriale. For å få innsyn må man enten ha partsrettigheter etter forvaltningslovens § 18, eller man kan få innsyn for forskningsformål etter forvaltningslovens § 13d. Det er imidlertid ikke Halden kommune som kan innvilge søknader om innsyn for forskningsformål, denne avgjørelsen er lagt til det enkelte fagdepartement.

Hvis du ønsker innsyn i arkiver som ikke er taushetsbelagt ber vi om at du tar kontakt med post/arkiv på forhånd, slik at vi får tilstrekkelig tid til å finne frem arkivmaterialet.

Kontaktinformasjon:

Telefonnummer 69 17 45 00

E-postadresse postmottak@halden.kommune.no

Postadresse:
Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden

Besøksadresse:
Rådhuset
Storgata 8
1771 Halden

Du kan også henvende deg via elektroniske tjeneste: Innsynsbegjæring

Laster...