Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

Overordnet ansvar

 

I henhold til Forskrift om offentlege arkiv §1-1, annet ledd, første setning, ligger det øverste arkivansvaret for arkivarbeidet i et offentlig organ hos den øverste ledelsen.

 

I kommuner og fylkeskommuner er arkivansvaret en del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt rådmannen, jf. kommunelova § 23.

Arkivleders ansvar

Arkivleder har det daglige ansvaret for arkivdanning og arkivlegging i kommunen. Arkivleder er arkivfaglig overordnet enhetene».

Laster...